GENERALIJE Štampa
Pun naziv firme: GTP „BAUEN“ DOO VRBAS
Adresa: Desanke Maksimović br: 11
  21460 Vrbas
  
Matični broj: 08539618
PIB: 100636377
  
Naziv poslovne banke: AIK BANKA
Tekući račun: 105-83086-61
  
Naziv poslovne banke: HYPO ALPE ADRIA BANK
Tekući račun:165-9437-58
  
Šifra delatnosti:
45210
Obveznik PDV-a:
DA
Broj PEPDV:
13268491

 

 

PROFIL

BAUEN profil

Naša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje ...

Detaljnije...
Poseta : 336940

Vizija

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća je da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.

Cilj

Način da dostignemo svoje cijeve svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

GTP „BAUEN“ DOO VRBAS

  • Adresa: Desanke Maksimović 11 , 21460 Vrbas
  • Telefon: 021/794-446
  • Faks: 021/704-066
  • E-mail: [email protected]