Građevinski radovi na magistralnom toku gasovoda “Balkanski tok”

Magistralni gasovod „Balkanski tok“ koji je deo „Turskog toka“ jedan je od najznačajnijih projekata u Srbiji. Trasa duga 403 kilometra predstavlja važnu kariku u transportu ruskog gasa do krajnjih korisnika širom Evrope.

Među najpoznatija svetska imena iz domena infrastrukture, gradnje i transporta u projekat „Balkanski tok“ ušla je i kompanija Bauen i gotovo sav građevinski posao preuzela na sebe. Ova deonica gasovoda građena je u vreme pandemije korona virusa, što znači da je obavljanje posla bilo otežano, a za naše zaposlene i poseban izazov.

Duž deonice magistralnog gasovoda koji se proteže kroz teritoriju Srbije od Zaječara do Horgoša ukupno je izgrađeno više od 20 objekata – 4 glavne merne stanice i 18 blok ventil stanica, kao i jedinstveni objekat kompresorske stanice u Žabarima kod Velike Plane. Izgradnja ove kompresorske stanice bila je najveći test za sve angažovane na ovom projektu. Kompleks kompresorske stanice u Žabarima jedini je ove namene u Srbiji, ali i na samom „Balkanskom toku“. Kao takav zahtevao je pažnju i pristup i primenu velikog broja ljudi u poslu. Ovu stanicu je gradilo blizu 1500 radnika, a svakodnevno je bilo angažovano blizu 600 ljudi.

Unutar stanice obavlja se filtracija gasa od mehaničkih primesa, a gas se zatim sabija i hladi kako bi zadovoljio neophodne vrednosti potrebne radi daljeg transporta do sledeće kompresorske stanice.

Kapacitet gasovoda koji prolazi kroz Srbiju iznosi oko 13 milijardi kubnih metara. Prečnik gasovoda je 1200 milimetara, a maksimallni pritisak 75 bara.

Realizacija ovog projekta trajala je 2 godine. Od 2019. do 2021. godine, a u tu svrhu utrošeno je preko 190 000 tona cevi velikog prečnika i izgrađeno je 12 prelaza preko vleikih vodenih prepreka.

Detalji projekta

DATUM

2019 – 2021

IVNESTITOR

Transgas

TIP RADOVA

Građevinski radovni na gasovodu

IZNOS

Galerija ovog projekta